Left
Thumbnail
Supporter API: Personaliseer website en Apps

De Supporter API is een RESTful webservice die gebaseerd is op ASP.NET Web API en MS SQL Server technologieen. De Supporter API is een veilige en effectieve manier om de supporter data in het data warehouse beschikbaar te stellen aan ontwikkelaars van websites of mobiele applicaties. De API wordt bijvoorbeeld vaak ingezet om het mogelijk te maken om seizoenkaarthouders korting te geven in de on-line fanshop. De ontwikkelaar van de on-line fanshop controleert dan via de API of een seizoenkaarthouder inderdaad nog actief is.

 

Browser-SupporterAPI-JsonDataRawExample1
Right
Real-world Supporter data

De Supporter API is logisch opgebouwd met een naamgevings structuur die verwijst naar 'real world' objecten zoals; /supporters, /tickets, /memberships, /merchandise, /loyaltybalance, /supporterroles (attributes). Dat maakt de interpretatie eenvoudiger voor 3rd party ontwikkelaars.

Browser-SupporterAPI-PostmanExample1
Right
Supporter Marketing voorbeelden

De Supporter API wordt op dit moment ingezet voor het volgende

  • Personalisatie van websites en mobiele applicaties
  • Account linking voor SSO
  • Het betalen met gespaarde loyaliteits punten of Club Cash
  • Integraties waarbij supporter data via een POST commando wordt afgeleverd door een transactie systeem
Mobile-SupporterAPI-Messaging-Loyalty
Left

Gerelateerde producten zijn ondermeer het  Club Account voor een supporter identiteit en Single Sign On, de My Season web applicatie voor het presenteren van een gepersonaliseerde persoonlijke webpagina voor de supporter en het Data Platform voor integratie en ontdubbeling.