Articles for all languages on SportsAlliance.com. Default should be English.

Bienvenido Team Queso

eSports Alliance: Team Queso

La escena nacional de los eSports se está empezando a consolidar dentro del sector del entretenimiento. Cada vez son más los jóvenes que practican de forma activa o siguen las retransmisiones y resultados de las distintas ligas del panorama nacional. Es por esto, que desde Sports Alliance creemos que es una evolución lógica adentrarnos en…

Wolves create targeted App notifications via the Orange Box

Een voicebericht van je held!

Terwijl we in de sportmarketing met z’n allen erg gefocused zijn op communicatie met fans via e-mail, SMS en push notificaties, vergeten we soms ook dat er nog andere manieren zijn om te communiceren. De afgelopen jaren hebben we een verschuiving gezien in de manieren waarop clubs communiceren met fans richting e-mail, SMS en Push berichten. Hoewel goed te personaliseren en goedkoop, deze kanalen maken het lastiger om echt op te vallen.

Voice message from your hero

While we all are focused on communication with fans through email, SMS and push notifications, we tend to forget that there are other ways as well. For years we’ve seen a shift in communicating with fans through email, SMS and push notification. Though personal in nature and effective, it’s sometimes hard to stand out between…